Студио

SyeFDe studio е еднолично дружество с ограничена отговорност, с адрес на управление гр. Пловдив, ул „Хр. Г. Данов“ 32 и предмет на дейност: нестандартно архитектурно проектиране и изпълнение на жилищни, обществени, производствени сгради и съоражения, архитектурен, художествен, индустриален, естетичен дизайн, инженерна дейност, рекламна, информационна и програмна дейност, както и всички други дейности, обслужващи комплексността на този вид услуги, търговско представителство и посредничество, външно и вътрешно-търговска дейност.

Философия, дизайн, изкуство и технология – съчетаването им е мисия на архитектурния процес в организацията на работа. Арх. Ели Сидерова завършва образованието си е Архитектурния университет гр. София с особено пристрастие към интериорния дизайн и работи за него от началото на архитектурната си практика – 1992 г.

„Да заемеш пространство е първото доказателство че съществуваш. Да го превърнеш в реалност, която живее е доказателство за смисъла на архитектурната професия. Да я превърнеш в изживяване за себе си и другите е част от радостта на живота“ – израз на постоянния индикатор за съотносимост и взаимодействие.